Zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zdravlje i sigurnost

Upravljanje okolišem provodi se u skladu s temeljnim zakonima zaštite okoliša (Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti tla i dr.) kao i poštivanja Politike upravljanja okolišem koju je u lipnju 2016. godine usvojio Agrokor koncern.
 
Sukladno navedenom, PIK Vrbovec, od srpnja 2007. godine primjenjuje sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 čime se približava visokim zahtjevima i propisima EU i ostalih svjetskih tržišta.
U ožujku 2009. tvrtka Bureau Veritas provela je certifikacijski audit nakon kojeg je PIK Vrbovec Mesna industrija, d.d. portfelju dosadašnjih potvrda visokog standarda i sustava upravljanja dodao i sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti sukladan zahtjevima OHSAS 18001. Također je u prosincu 2015. godine certificiran sustav upravljanja energetskom učinkovitošću prema normi ISO 50001 s opredjeljenjem tvrtke za energetski učinkovitim poslovanjem. 

Zaštita okoliša

PIK Vrbovec iznimno veliku pozornost pridaje provedbi kako korporativne, tako i vlastite politike upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću. Upravljanje okolišem provodi se u skladu s odrednicama Politike upravljanja okolišem koju je u lipnju 2016. godine usvojio Agrokor koncern i vlastitih specifičnosti propisanih PIK-ovom Politikom upravljanja okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću rev. 6 od 20.12.2016. godine prema načelima zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, te uz poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva.
 
Uspostavljanjem sustava upravljanja okolišem u sve razine organizacije, teži se tome da održavani sustav upravljanja okolišem bude istinski prihvaćen od strane svih djelatnika, podizvođača, dobavljača, kupaca, ovlaštenih pravnih subjekata i ostalih dionika.
 
Slijedi pregled najvažnijih događanja u zaštiti okoliša:    
  • održavanje i trajno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem  
  • sustavno praćenje legislative zaštite okoliša, kao i ocjena zadovoljenja zakonskih i ostalih zahtjeva    
  • izobrazba vlastitih kadrova i podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša    
  • pozitivni pokazatelji u potrošnji energenata u smislu racionalne potrošnje energenata i očuvanja prirodnih resursa    
  • razvrstavanje svih vrsta otpada, s ciljem smanjenja komunalnog otpada, te recikliranja svih vrsta sekundarnih sirovina    
  • provedba ciljeva i programa zaštite okoliša
  • primjena najboljih raspoloživih tehnika u svim procesima proizvodnje, s ciljem smanjenja onečišćenja vode, zraka i tla, kao i usklađivanja sa svim odrednicama Direktive o industrijskim emisijama    
  • prevencija onečišćenja i incidentnih situacija, te podizanje spremnosti odziva na iste
  • razvrstavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla prema kategorijama i zbrinjavanje kod ovlaštenog sakupljača

U listopadu 2015. godine je izgrađen i pušten u rad vlastiti biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kao do sada najveća investicija u zaštitu okoliša, kojim se postiže stupanj obrade otpadnih voda za ispuštanje u prirodni recipijent.

PIK Vrbovec kao jedna od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, izuzetno veliku pažnju usmjerava na provedbu politike upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću.

Vezani dokumenti

Politika upravljanja okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću

PIK Vrbovec je najveća mesna industrija u Hrvatskoj s više od 70 godina tradicije u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina.

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete ravno u vaš e-mail sandučić ekskluzivne novosti koje nećete naći nigdje drugdje!

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka
Opći uvjeti korištenja
Obavijest o korištenju kolačića