Zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zdravlje i sigurnost

PIK VRBOVEC plus d.o.o. upravljanje okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću provodi skladno s temeljnim zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske  (Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti tla, Zakon o kemikalijama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara  i dr.) i sukladno međunarodnim normama ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Sukladno navedenom:

 • od srpnja 2007. godine primjenjuje sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 čime se približava visokim zahtjevima i propisima EU i ostalih svjetskih tržišta.
 • od ožujku 2009. godine  primjenjuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću s prema zahtjevima međunarodne norme OHSAS 18001 u cilju povećanja zaštite i sigurnosti radnikaod prosincu 2015. godine primjenjuje sustav upravljanja energetskom učinkovitošću okolišem prema zahtjevima međunarodne norme ISO 50001 s opredjeljenjem tvrtke za energetski učinkovitim poslovanjem.
 • od ožujka 2020. godine primjenjuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću s prema zahtjevima međunarodne norme ISO 45001 s ciljem održavanja sigurnog i zdravog radnog mjesta

Zaštita okoliša

PIK VRBOVEC plus iznimno veliku pozornost pridaje provedbi vlastite Politike upravljanja okolišem, energetske učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću prema načelima zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, te uz poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva. Uspostavljanjem sustava upravljanja u sve razine organizacije, teži se tome da održavani sustavi upravljanja bude istinski prihvaćen od strane svih djelatnika, podizvođača, dobavljača, kupaca, ovlaštenih pravnih subjekata i ostalih dionika na lokacijama kompanije.

Slijedi pregled najvažnijih događanja u zaštiti okoliša, energetske učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću:    

 • održavanje i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja 
 • sustavno praćenje legislative, kao i ocjena zadovoljenja zakonskih i ostalih zahtjeva    
 • izobrazba vlastitih kadrova i podizanje svijesti o potrebi
 • pozitivni pokazatelji u potrošnji energenata u smislu racionalne potrošnje energenata i očuvanja prirodnih resursa    
 • razvrstavanje svih vrsta otpada, s ciljem smanjenja komunalnog miješanog otpada, te recikliranja svih vrsta sekundarnih sirovina   provedba ciljeva i programa
 • primjena najboljih raspoloživih tehnika u svim procesima proizvodnje, s ciljem smanjenja onečišćenja vode, zraka i tla, kao i usklađivanja sa svim odrednicama Direktive o industrijskim emisijama    
 • prevencija onečišćenja i incidentnih situacija, te podizanje spremnosti odziva na iste
 • razvrstavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla prema kategorijama i zbrinjavanje kod ovlaštenog sakupljača
 • sprječavanje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja
 • provedba prevencije opasnosti i rizika na sigurnost i zdravlje radnika
 
U  listopadu 2015. godine je izgrađen i pušten u rad vlastiti biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kao do sada najveća investicija u zaštitu okoliša, kojim se postiže stupanj obrade otpadnih voda za ispuštanje u prirodni recipijent.

 

PIK Vrbovec kao jedna od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, izuzetno veliku pažnju usmjerava na provedbu politike upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću.

Vezani dokumenti

Politika upravljanja okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću

PIK Vrbovec je najveća mesna industrija u Hrvatskoj s više od 80 godina tradicije u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina.

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete ravno u vaš e-mail sandučić ekskluzivne novosti koje nećete naći nigdje drugdje!

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka
Opći uvjeti korištenja
Obavijest o korištenju kolačića
Politika privatnosti